กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์สาขา

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร พร้อมด้วย นายอัมพรพล ธรรมฤาชุ หัวหน้าหมวดวิศวกรรมและก่อสร้าง โครงการ หก-ทน. มวก.หก-ทน. นายอนิวรรต ทองพิมพ์ ช่างระดับ 5 โครงการ หก-ทน. ช.5 หก-ทน.ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปต้อนรับคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายวรวิทย์ ไพจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้ได้มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานก็สร้าง และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานนำไปถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา ต่อไป โดยได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก และมีคณะอาจารย์-นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ ได้ร่วมการศึกษาดูงานพร้อมคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารสิรินธารประภากร ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศ

WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรม […]

ข่าวภูธร