กอ.รมน.เชียงราย ร่วมหน่วยป้องกันและพัฒนา

admin2

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐกอ.รมน.จังหวัด เขียงราย บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ท. มอบหมายให้ พ.ต.ต. นรากร หายโศก รอง หัวหน้า.กลุ่มงานนโยบายแผน จัดกำลังพลบูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทำการลาดตระเวนจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า

Next Post

ฉก.ม.3 จับกุมแรงงานต่างด้าว 30 ลักลอบเข้า

ฉก.ม.3 จับกุมแรงงานต่างด้าว 30 ลักลอบเข้าเมือง สาร […]

You May Like

ข่าวภูธร