จิตอาสาพระราชทานตำบลปลาค้าว พัฒนา

admin2

จิตอาสาพระราชทานตำบลปลาค้าว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณตลาดบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผอ.ศอ. จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย น.ส.ถาวรีย์ ลาภสาร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
นายอนุชิตอชิตพล ช่วงทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสมาน ต้นจันทร์ กำนันตำบลปลาค้าว พร้อมด้วยจิตอาสา จำนวน 289 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณ ตลาดบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีปรองดองพร้อมกันร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอย่างดี
นายบุญเลิศ โลห์คำ นายก อบต.ปลาค้าว นำเจ้าหน้าที่ อบต.ปลาค้าว พร้อมนักเรียน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาและได้นำรถไถ จำนวน 3 คัน เข้าร่วมพัฒนา อีกทั้งสนับสนุนน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า นำ้ดื่มบริการประชาชน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TjzJV3pbKDU[/embedyt]

Next Post

อำนาจเจริญ วัยรุ่นรวมกลุมมั่วสุ่ม ปาร์ตี้ ยาบ้า

อำนาจเจริญ วัยรุ่นรวมกลุมมั่วสุ่ม ปาร์ตี้ ยาบ้า เป […]

You May Like

ข่าวภูธร