กอ.รมน.จ. น่าน ลงพื้นที่สำรวจจุดเพื่อทำการสร้าง

admin2

กอ.รมน.จ. น่าน ลงพื้นที่สำรวจจุดเพื่อทำการสร้างฝายชะลอน้ำ และ สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 เวลา  09.00 น. พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่านทหาร ร่วมกับ อบต.อ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และผู้นำชุมชน ต.อ่ายนาไลย ลงพื้นที่สำรวจจุดเพื่อทำการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และเพื่อชะลอกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเกษตร ในพื้นที่ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน และได้เยี่ยม

ชมพื้นที่ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ของนาย สมหวัง  ใจหมั่น นายก อบต.อ่ายนาไลย  ในพื้นที่ บ.ม่วงเนิ้ง  ม.9 ต.อ่ายนาไลย  อ.เวียงสา จ.น่าน ต่อมา เวลา  13.00 น.  ทึ่ ห้องประชุม อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย  ทิพย์กาญจนกุล รอง  ผอ.รมน.จังหวัดน่านทหาร ร่วมประชุมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ผู้นำชุมชน ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารจัดการ ดินในน้ำ ป่า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนโดยมี พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน  หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน เป็นประธาน พร้อมได้ลงพื้นที่ตรวจจุดสร้างอ่างเก็บน้ำ และสำรวจพื้นการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยจะได้กำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร. 0848084888

Next Post

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเ […]

You May Like

ข่าวภูธร