กาญจนบุรี – ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีมอบฟาง

admin2

กาญจนบุรี – ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีมอบฟางแห้งอัดก้อนจำนวน 200 ก้อน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ หลังประสบปัญหา ขาดแคลนอาหาร เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง วันนี้ 14 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคอกปศุสัตว์ของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิมลศักดิ์ รัชอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี และนายนาธาน ปานอุทัยปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ได้เดินทางมามอบฟางอัดแห้ง จำนวน 200 ก้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลหนองลู โดยมีผ็นำชุมชน เกษตรกร กว่า 30 คน ร่วมรับมอบฟางทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคลายความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องซื้อฟางก้อน จากนอกพื้นที่ ซึ่งมีราคาที่สูงถึงก้อนละ 60-70 บาท ให้โค_กระบือ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศในพื้นที่เริ่มแห้งแล้ง ส่งผลให้หญ้าและอาหารสัตว์ในธรรมชาติ มีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้บ้านใหม่พัฒนามีชาวบ้านผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวนทั้งสิ้น 157 ราย มีโคจำนวน 2,432 ตัว กระบือ34ราย จำนวนกระบือ 340 ตัว ผ่านมาการทำปศุสัตว์ของชาวบ้านใหมาพัฒนา จะเป็นการเลี้ยงปล่อยให้ปศุสัตว์หากินในพื้นที่ริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งเป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติที่ทำสืบต่อกันมานานตั้งแต่อดีต ซึ่งหากปีไหนน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ มีระดับการกักเก็บที่สูง ก็จะส่งผลให้พื้นที่ราบริมขอบอ่างฯซึ่งอุดมไปด้วยหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของฝูงปศุสัตว์ ก็จะหายไป ส่งผลให้ ชาวบ้านต้องปล่อยให้ โค-กระบือ เข้าป่าไปหากินในพื้นที่ของ อุทยานฯ ทั้งนี้เการนำฟางอัดแห้งในวันนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือในระยะยาว นาย สัตวแพทย์สามารถประสิทธิ์ผลปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นอกจากการจัดตั้งโครงการคลังทะเบียนสัตว์ประจำประจำตันตำบลหนองลู แล้วจะร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี อปท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแปลงอาหารสัตว์ ด้วยการปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์เช่นหญ้าเนเปียปากช่องและหญ้าแพงโกล่า ในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ.กาญจนบุรี พร้อมสนับสนุนท่อนพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกให้เกษตรกร

ที่สำคัญปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จะร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงสายพันธ์โค-กระบือ ของเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีโค-กระบือ สายพันธุ์ดี มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายได้ในราคาที่สูง โดยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงจำนวนมากเหมือนในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่การเลี้ยงลง ให้อยู่ในขอบเขตที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมกำหนดให้
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแปลงปลูก

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแปลงปลูกพืชสวนครัว […]

ข่าวภูธร