กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ ตลาดสีเขียว อำเภอสิรินธร.วันที่ 28 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ ตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง โดย นางสาวจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเป็นผู้จัดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านในนิคมสร้างตนเอง BCG Model มุ่งเน้นสร้างอาชีพ  รายได้ ตลอดจนปลูกพืชระยะสั้นให้กับสมาชิกนิคมหรือกลุ่มคนเปราะบาง ให้มรพื้นที่หรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตในชุมชน สร้างอาชีพ-รายได้ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , กลุ่มวิสาหกิจอาชีพชุมชน และประชาชนอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ณ ศูนย์ OTOP หน้าที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

อฟอ. เป็นประธานเปิดร้านกาแฟคุณสายชล สาขา

อฟอ. เป็นประธานเปิดร้านกาแฟคุณสายชล สาขาที่ 2 เขื่ […]

ข่าวภูธร