ผวจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

admin2

ผวจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลตำบลกุดชมภู พังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สำรวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมใหม่ โดยให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการซ่อมแซมภายใน 1 เดือน 24 ม.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้บริหารเทศบาลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู ลงพื้นที่ตรวจติดตามจากกรณีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู ว่า เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล ซึ่งใช้งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างลักษณะเป็นเขื่อนยาว ปูด้วยหินใหญ่คลุมด้วยตะแกงเหล็ก กันน้ำเซาะพังช่วงฤดูน้ำหลาก แต่หลังสร้างแล้วเสร็จไม่นานก็เกิดการทรุดตัวพังทลายลง โดยเฉพาะ ในช่วงแม่น้ำมูลท่วมใหญ่ในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ต่อมาเมื่อปี 2562 เกิดน้ำท่วมไหหลากจำนวนมาก ทำให้ตลิ่งเกิดความเสียหาย ที่บริเวณ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 5 หมู่ ที่ 6 และหมู่ 9 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับผลกระททบจาการกัดเซาะในช่วงน้ำท่วมเมื่อปี 2562 ในการดำเนิน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สำรวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และได้ตั้งงบประมาณเร่งด่วน เมื่อปี 2563 และผูกพันถึงปี 2564 รวมทั้งสิ้น ประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อจะได้ซ่อมแซมริมตลิ่ง จุดต่าง ๆ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกรทบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ช่วง รวมระยะทาง ประมาณ 300 เมตร โดยเป็นการตั้งงบประมาณเร่งด่วน จัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้าง ตั้งแต่ ตอนปลายปี 2563 หลังจากผุ้รับจ้างได้ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากสภาพตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสน้ำ ทำให้สัญญาเดิมต้องมีแก้ไข หลังจากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สำรวจรายละเอียด เพื่อแก้ไขแบบใหม่ เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 จนถึงวันนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสาน ไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ แบบได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเตรียมการส่งให้จังหวัด เพื่อที่จะนำไปแก้ไข แบบ และสัญญาต่อไป ดังนั้นความสียหายทั้ง 5 ช่วง 300 กว่าเมตร ถือว่าได้รับงบประมาณในการแก้ไขแล้ว เพียงแต่ต้องปรับแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งคาดว่าประมาณ 1 เดือน เริ่มดำเนินการทำการซ่อมแซม และเสร็จสิ้นก่อนฤดูฝน ปีนี้แน่นอน

จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว
ศรีมร บุญวิจิตร/ภาพ
กมลพร คำนึง/บก.

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ สรุปมาตรการผ่อนคลายโควิค เผย วัน

ผู้ว่าอุบลฯ สรุปมาตรการผ่อนคลายโควิค เผย วันแรก อุ […]

ข่าวภูธร