ผู้ว่าอุบลฯ สรุปมาตรการผ่อนคลายโควิค เผย วัน

admin2

ผู้ว่าอุบลฯ สรุปมาตรการผ่อนคลายโควิค เผย วันแรก อุบลฯ หลุด 1 ใน 10 พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ย้ำมาตรการต่างๆยังเข้มข้น อุบลฯ เปิดสถานศึกษาใน 19 อำเภอ เว้นโรงเรียน 6 อำเภอสีแดงเข้มของอุบลฯ ผ่อนคลายมาตรการ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านเกม ย้ำยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ยังห้ามเปิด ชี้การผ่อนคลายภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จ.อุบลฯ ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ 24 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดจำนวน 126 รายและในวันก่อน วันอาทิตย์ ที่ 22 ม.ค. 65 พบผู้ป่วย 138 ราย ซึ่งเป็นวันแรกที่จังหวัดอุบลฯ ไม่ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิคสูงสุดในประเทศนับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดจะทยอยลดลงตามลำดับ แต่มาตรการต่างๆต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป เนื่องจากเชื้อโอไมครอนที่ยังมีการระบาดครอบคลุม 77 จังหวัดของประเทศและมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น
ผู้ว่าอุบลฯ กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ 24 ม.ค. 65 มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีวาระเร่งด่วน ต้องพิจารณา ในหลายประเด็น ซึ่งผลจากมติที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ ประเด็นที่ 1 จากเดิมที่กำหนดให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนและให้ใช้การเรียนแบบออนไลน์ทุกพื้นที่ภายในจังหวัด จากเหตุผลที่ จ.อุบลฯ มีการระบาดค่อนข้างเป็นวงกว้าง จากการประเมินสถานการณ์และดูข้อมูลในเชิงพื้นที่ประกอบกับความเห็นของท่านศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้ประชุมในส่วนของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ต่างๆ และได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขณะนี้การระบาดของโรคโควิค- 19 ในพื้นที่ของอำเภอที่ยังมีสถานการณ์ที่น่ากังวล มีอยู่ทั้งสิ้น 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุบลฯ อำเภอวาริน อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร ยังเป็น 4 อำเภอสีแดงเข้มของจังหวัดอุบลฯ อีก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอสิรินธร ที่มีสถานการณ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่อนข้างมาก ให้ 6 อำเภอนี้ ปิดโรงเรียนและและยังคงให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปอย่างน้อย 9 วัน ถึงวันพุธหน้า
ประเด็นที่ 2 ในส่วนของ 19 อำเภอที่เหลือของจังหวัดอุบลฯ แบ่งออกเป็น โรงเรียน 2 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ให้เปิดเรียนได้ตามปกติ จากเหตุผลที่เป็นพื้นที่ระบาดค่อนข้างเบาบาง มีจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละชั้นไม่มาก การเว้นระยะห่าง การควบคุม สามารถทำได้ดี ประกอบกับมาตรการของทางกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประเภทที่ 2 คือโรงเรียนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ คือโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไป ให้มีการเปิดเรียน เป็น 2 ระบบตามความสมัครของผู้ปกครอง นักเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองเด็กไม่สมัครใจ หรือค่อนข้างไม่สบายใจในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะให้ลูกหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษา ให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเฉพาะคนได้ เป็นระบบออนไลน์ ในขณะที่ผู้ปกครองและเด็กที่มั่นใจและต้องการมาเรียน ให้สามารถมาโรงเรียนได้ตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด ทั้งนี้การเปิดโรงเรียนให้ทำตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่ละโรงเรียนต้องมีแผนเผชิญเหตุและมาตรการที่จะต้องทำอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ 6-6-7 และการตรวจ ATK ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มในใช้กับทุกโรงเรียนทุกพื้นที่สีต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีที่โรงเรียนที่เปิดเรียนตามปกติ แต่หากมีเด็กนักเรียนอยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ ซึ่งโรงเรียนได้ทำการปิดเรียนต่อไป ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องทำการคัดกรอง ถ้าเด็กมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องขอให้ทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไว้ก่อน ประเด็นที่ 3 ในส่วนของร้านอาหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯที่มีการพิจารณาโดยรอบคอบ เมื่อวานนี้ 1. ถ้าเป็นสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามกฎหมาย สถานที่เหล่านี้ยังคงต้องปิดอยู่ และไม่สามารถมาขอเปลี่ยนแปลงมาทำเป็นร้านอาหารธรรมดาได้ เนื่องจากหมดระยะเวลาที่ได้เปิดโอกาสให้สถานที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเปลี่ยนกิจการมาเป็น ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารธรรมดา ที่ไม่ใช้สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้าย สามารถมาขอเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีช่วงเวลา ซึ่งได้หมดระยะเวลาไปแล้ว เมื่อกลางเดือน มกราคมที่ผ่านมา ดังนั้นสถานที่ต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันไม่สามารถเปิดเป็นร้านอาหาร ถึงแม้จะขายอาหารปกติเนื่องจากเข้าเกณฑ์ตามกฎหมาย ยังคงต้องปิดต่อไป 2. ร้านอาหารทุกประเภท ยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราในร้านอาหาร ทุกชนิด ซึ่งเป็นมาตรการที่ยังคงใช้อยู่สำหรับพื้นที่สีส้ม ส่วนมติที่มีการปรับผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประกอบกับมาตรการต่างๆที่ผู้ประกอบการได้ทำมาตรการเพิ่มเติม จึงมีมติที่ประชุม ดังนี้ ให้ร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องแอร์ที่เป็นร้านอาหารทั่วไป และไม่ใช่ประเภทสถานบันเทิง สามารถเปิดได้ แต่จะต้องมีคนเข้ามาใช้บริการได้ 50 % หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในร้าน และต้องระยะห่างระหว่างโต๊ะ มีอย่างน้อย 2 เมตร หากไม่สามารถจัดระยะห่าง 2 เมตรได้ ต้องมีฉากกั้น นอกจากนั้นพนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK ในทุก 7 วัน และการคัดกรองลูกค้าที่จะเข้ามานั่งรับประทานอาหารภายในร้านที่เป็นห้องปรับอากาศต้องได้รับการตรวจการฉีดวัคซีนครบโดส หรือหากยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส ต้องให้นั่งในที่โล่งแจ้งที่ทางร้านได้จัดไว้ให้
3. ส่วนในของโรงภาพยนตร์ สามารถเปิดได้แต่ต้องขอให้จำหน่ายบัตรที่นั่งได้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในแต่ละโรงภาพยนตร์ และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์โดยเด็ดขาด ซึ่งพนักงานต้องตรวจ ATK ในทุก 7 วัน เช่นด้วยกัน และผู้ไปเข้าชมภาพยนตร์ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 2 เข็ม 4. ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมีหลากหลายประเภท ดังนั้น ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการออกไปตรวจสอบก่อน สำหรับผู้ประสงค์จะเปิดและมีการกำหนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้น เช่น จำนวนที่นั่ง การเว้นระยะห่าง โดยต้องมีการกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งต้องดูจากบริบทเพิ่มเติมในแต่ละที่ประกอบด้วย มาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นการมาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้ทั้งสองเรื่อง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องการควบคุมโรค เดินไปด้วยกันได้ตามชีวิตวิถีใหม่ แต่ถ้าหากว่า มีสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป จนทำให้เกิดการต้องวิเคราะห์ หรือต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้ง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะต้องพิจารณากันโดยเร่งด่วนต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มาตรการ VUCA การฉีดวัคซีน มาตรการส่วนบุคคล การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ การเว้นระยะห่างไม่ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการไปรับประทานอาหารงานเลี้ยง งานสังสรรค์ มาตรการของสถานประกอบการต้องยกมาตรการของตนเองขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้า เช่น การตรวจ ATK ของพนักงาน และมาตรการต่างๆที่ต้องเข้มข้นต่อไป

อาภาพรรณ ทองเรือง / ข่าว
กมลพร คำนึง / บก.ข่าว
Cr รายการ “ผู้ว่าพงศ์รัตน์ฯ พบชาวอุบลฯ” วันที่ 25 มกราคม 2565

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ เผยสถานการณ์โควิด อุบลฯ มีแนวโน้ม

ผู้ว่าอุบลฯ เผยสถานการณ์โควิด อุบลฯ มีแนวโน้มลดลงเ […]

You May Like

ข่าวภูธร