อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ พัฒนา

admin2

อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยค้อทางเข้าวัดอำนาจ หมู่ที่ 1,2 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ พ.ต.ท.ณัสธร นามมนตรี สารวัตรอำนวยการ พร้อม จนท.ตร.สภ.ลืออำนาจ จำนวน 20 นาย นายไสว ทานะกาศ กำนัน ต.อำนาจ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณห้วยค้อทางเข้าวัดอำนาจ หมู่ที่ 1,2 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." งาน

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ […]

You May Like

ข่าวภูธร