กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือสถาบันการศึกษา ศึกษาดูงาน อ.ธง

admin2

กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือสถาบันการศึกษา ศึกษาดูงาน อ.ธงชนะ พรหมมิ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สาร บ้านโนนหงษ์ทองวันที่ 15 มกราคม 2565 นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า (อผร.) พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมกับภาคีเครือสถาบันการศึกษา นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรศ.ดร.สรรเพชญ์ ชื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬา​ลง​กร​ณ์มหาวิทยาลัย​ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ บ้านโนนหงษ์ทอง ของ อ.ธงชนะ พรหมมิ คนปลูกผักตัวจริงที่ประสบผลสำเร็จปลูกผักต้นยักษ์จนโด่งดัง จากหลักการความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยและจุลินทรีย์สำหรับการปลูกพืช ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจงานศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน “โคก หนอง นา โมเดล” วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สาร บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

16 ม.ค.วันครู อาชีวะอุบลฯ ก้าวสู่ 85 ปี ของการก่อตั้ง ภูมิใจ

16 ม.ค.วันครู อาชีวะอุบลฯ ก้าวสู่ 85 ปี ของการก่อต […]

You May Like

ข่าวภูธร