จิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง พัฒนาปรับปรุงภูมิ

admin2

จิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ นายพิทักษ์ สุดาชม จพง.ปภ.ทต.ดงมะยาง นายสมาน รำไพ กำนัน ต.ดงมะยาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 46 คน

Next Post

เชียงราย ผาเมือง ยึดยาบ้าล้านสอง ที่เชียงราย เมื่อ 11 ม.ค.

เชียงราย ผาเมือง ยึดยาบ้าล้านสอง ที่เชียงราย เมื่อ […]

ข่าวภูธร