อุบลฯ องค์การ-สภานักศึกษา MOU องค์กรผู้นำ

admin2

อุบลฯ องค์การ-สภานักศึกษา MOU องค์กรผู้นำนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ กันเกรา ช่อที่ 37 เน้นสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี นายกิตติเกษม ศรีพรหม นายกองค์การนักศึกษา นายขจรยศ นิลดา ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมผู้ลงนามอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
นายกิตติเกษม ศรีพรหม นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2567 กล่าวว่า องค์กรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตามประกาศนโยบายและมาตรการของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของนักศึกษา สร้างความคุ้นเคย ปลูกฝังวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และบุคลากร ทั้งนี้ กิจกรรมต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2567 ในส่วนของสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ที่ร่วมผู้ลงนาม ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ cr.ม.อุบลฯ
กฤษณะ วิลามาศ รายงาน

Next Post

จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบ.ภ. จว.สุรินทร์

จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบ.ภ. จว.สุรินทร์ […]

ข่าวภูธร