UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง

admin2

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง ผวจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ต้อนรับนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสินและประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ในโอกาสประชุมหารือ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตัดสินผลการประกวด ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการเสนอร่างคณะกรรมการประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษาและคณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ร่างหลักเกณฑ์ การประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 โดยมี 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก การประกวดต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และการประกวดต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก

ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงานในฐานะเป็นคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียนในครั้งนี้ด้วยสำหรับปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำ 2567 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง” ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฏาคม 2567 พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมการแสดง แสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567

Next Post

จ.เชียงใหม่ ทหารม้าปะทะชายแดนยึดยาบ้าดอยอ่าง

จ.เชียงใหม่ ทหารม้าปะทะชายแดนยึดยาบ้าดอยอ่างขาง 1 […]

You May Like

ข่าวภูธร