กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานบริหาร

admin2

กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2/2567  วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในช่วงฤดูฝน และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิด-ปิด บานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง ผวจ.อุ […]

ข่าวภูธร