อุบลฯ มกราคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการ

admin2

อุบลฯ มกราคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ขับเคลื่อน นโยบาย มะเร็งครบวงจร ให้บริการ รณรงค์ให้ความรู้ รับรู้ถึง สาเหตุการเกิดมะเร็ง ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งให้เป็นรูปธรรม ที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานมะเร็ง นรีเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ได้จัดงานกิจกรรม มกราคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ขึ้น โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงดาริกา ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ร่วมในงานฯ
ภายในงาน ได้มีการจัดจุดบริการ ตรวจ คัดกรอง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ในเรื่องของภัยของมะเร็งปากมดลูก สาธิต ขั้นตอน วืธีการตรวจด้วยตนเอง ฉีดวันซีน HPV ให้กับ เด็ก – สตรี อายุ 11 – 20 ปี สวย เริ่ด เชิด สู้มะเร็ง การเสวนา HPV vaccine อาวุธใหม่ของการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สำหรับ งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อ รณรงค์ให้ความรู้ รับรู้ถึง สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก และ การสังเกตุตัวเองซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้จากการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV หรือการตรวจ เซลล์ปากมดลูก นับเป็นการขับเคลื่อนเพื่อตอบรับนโยบาย ของรัฐบาล มะเร็งครบวงจร ในมะเร็งสำคัญ 5 ชนิดของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง  มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยได้มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจอย่างครบวงจร ดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วยจนถึงเมื่อป่วย ให้ได้รับการรักษาเหมาะสม ช่วยลดการเจ็บป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ทำให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อย่างเป็นรูปธรรม

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมหารือการปรับแนวทางการด […]

ข่าวภูธร