อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแนวชายแดนไทย

admin2

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแนวชายแดนไทย 16 พฤศจิกายน 2566 หมู่บ้านแนวชายแดนไทย อดีดเป็นหมู่บ้านทหารจีนคณะชาติกองพลที่3 ได้รับเลือกและได้ผ่านการประเมินสถานะความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี แลกเงินขวัญถุง กองทุนแม่ ที่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลหนองบัว คณะครู ทหารกองกำลังผาเมือง กองทุนแม่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติ ทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาไปสู่การ แก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ ครอบคลุมทุกด้านของสังคม ในวันนี้ทางหมู่บ้านสินชัย ถ้ำง๊อบ หมุ่บ้านเดิมกองพล 93 ที่อบยบมาขอพึ่งบารมีพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาให้อยุ่อาศัยและเป็นหมู่บ้านป้องกันแนวชายแดนสมัยก่อน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านติดกับชายแดนไทย พม่าประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีหลายชนเผ่ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากฝ่ายปกครองให้เป็นหมู่บ้านดีเด่น ยอดเยี่ยมในหลายๆด้าน ยังเป็นหมู่บ้านที่รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์เรียนรู้ ด้วย หมู่บ้าน ถ้ำก๊อบ สินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านดี่เด่น ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้ผ่านการประเมินสถานะความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีแลกเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านในการเอาชนะปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง เพื่อให้ประชาชนบ้านถ้ำอบ ทุกคนปฏิบัติตนดำเนินตนตามกฎชุมชนเข้มแข็ง คำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชน สังคม นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานเปิดพิธี แลกเงินขวัญถุงในวันนี้ มีประชาชนสนใจในการนำเงินมาแลกเงินขวัญถุงแทบทุกครัวเรือน ทั้งส่วนราชการคณะครู ทหารกองกำลังผาเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ตลอดทั้งพี่น้องชนเผ่าที่ทุกคน แสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสืบต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

แผ่นดินไหว 17 พฤศจิกายน 2566 เกิดเหตุ แผ่นดินไหว ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

แผ่นดินไหว 17 พฤศจิกายน 2566 เกิดเหตุ แผ่นดินไหว ใ […]

ข่าวภูธร