ตำรวจเบตงร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ยะลา -ตำรวจ

admin2

ตำรวจเบตงร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ยะลา -ตำรวจเบตงร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ยึดมั่นในเกียรติและหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อความผาสุขของประชาชน วันนี้ 17 ต.ค.66 ที่สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตงจ.ยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เบตง ได้นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิ พิธีขอดูอาร์ทางศาสนาอิสลาม พิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ  การอ่านสารของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขและยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของข้าราชการตำรวจ จำนวน 23 ทุน โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เบตง หรือ กต.ตร.สภ.เบตงและคณะกรรมการ และครอบครัวข้าราชการตำรวจเข้าร่วม
พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เบตง กล่าวว่า เนื่องในวันตำรวจ เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนายได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุกและความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยในห้วงที่ผ่านมาทำให้สถานีตำรวจภูธรเบตงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต่างๆ ขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาความดีงามและชื่อเสียงไว้อย่างยั่งยืนต่อไปและสำคัญที่สุดขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการและแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
สำหรับ วันตำรวจ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม กรมพลตระเวน กับ กรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม 2492 จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ จากเดิม กรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทั่งในปี 2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ขณะนั้น ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้ถือเอาวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันตำรวจ ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ได้ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์ เป็นต้นมา
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593

Next Post

นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอ บางไทรจังหวัด

นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอ บางไทรจังหวัด ร่วมเป็นป […]

You May Like

ข่าวภูธร