เชียงราย วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566

admin2

เชียงราย วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน ประธานพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ก่อนเริ่มการประชุมนายอำเภอพานพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ จากนั้น นายอำเภอพานมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน มอบเงินช่วยเหลือ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ

Next Post

ผู้ปกครองหวั่นวิตก อัดวิชาการหนัก ส่งผลเสียรุนแรงจริงหรือ?

ผู้ปกครองหวั่นวิตก อัดวิชาการหนัก ส่งผลเสียรุนแรงจ […]

ข่าวภูธร