กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับคณะ Department of

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับคณะ Department of Energy (Philippines) ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 4 ตุลาคม 2566 กฟผ.เขื่อนสิรินธร โดยนายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะ Department of Energy (Philippines) นำโดย Dr.Bernardo D. Tadeo (President & CEO of Full Advantage Philippines) พร้อมคณะจำนวน 12 คน เข้าพื้นที่เขื่อนสิรินธรเพื่อศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะฯ นายนิคม โกเอี่ยม หัวหน้าแผนกก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หกฟพ-พ.) บรรยายสรุป (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ EGAT’s Hydro-Floating Solar Hybrid และนายมนตรี พรแก้ว วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพีนธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (วก.7 หชขธ-ย.) บรรยายสรุป (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Overview of Sirindhorn dam โดยจะเป็นข้อมูลภารกิจในภาพรวมของเขื่อนสิรินธร ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ และโครงการด้าน CSR ที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธร ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้นำคณะลงเรือชลพัฒน์ 2 (EGAT EV Boat) เยี่ยมชมพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดฯ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เพื่อศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำไฮบริดฯ ณ อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร

Next Post

อยุธยา แถลงข่าว จับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุ ลักทรัพย์ วิ่ง

อยุธยา แถลงข่าว จับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุ ลักทรัพย์ ว […]

You May Like

ข่าวภูธร