กฟผ. จัดพิธีมอบเรือ “ชลพัฒน์ 2” (EV Boat)

admin2

กฟผ. จัดพิธีมอบเรือ “ชลพัฒน์ 2” (EV Boat) ระหว่างสายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) มอบให้กับสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีส่งมอบเรือ วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) กล่าวรายงานความเป็นมาของเรือ ชลพัฒน์ 2 ในพิธีมอบเรือ ชลพัฒน์ 2 (EV Boat) ซึ่งเกิดจากโครงการวิจัยร่วมกับคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้า เพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบท้องเดียว ชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 214 kWh. ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด ไม่มีเสียงดัง กำเนิดคลื่นน้อย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการร่วมลดปัญหามลพิษทางอากาศ ตลอดฝุ่น PM 2.5 อันเป็นปัญหาระดับชาติ โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ได้กล่าวมอบเรือ ชลพัฒน์ 2 (EV Boat) ได้ปรับการใช้งานของเรือดังกล่าวให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยนำมาใช้งานที่เขื่อนสิรินธร เป็นผู้กล่าวส่งมอบเรือฯ มอบให้กับสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) โดยมี นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) เป็นผู้แทนสายงาน รวฟ. กล่าวรับมอบเรือ ชลพัฒน์ 2 และส่งมอบเรือให้เขื่อนสิรินธร นำไปใช้ในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำฯ และใช้ในภารกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ต่อไป และในครั้งนี คณะผู้บริหาร กฟผ. โดยมี นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 (ช.อฟอ-2) พร้อมด้วย นายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-3 (ช.อฟอ-3) , นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมในพิธีฯ และได้ขึ้นเรือ “ชลพัฒน์ 2” นำชมพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร อีกด้วย
ทั้งนี้ ก่อนพิธีส่งมอบเรือฯ นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (รวย.) พร้อมด้วย นายสุชีพ มีถม (ชฟม.) และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมสักการะพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมพิธีฯ อีกด้วย

Next Post

ลำปาง ตำรวจรวบตัว ตีนแมวสาววัย27ปี แอบ

ลำปาง ตำรวจรวบตัว ตีนแมวสาววัย27ปี แอบลักลอบขโมยตั […]

ข่าวภูธร