น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธรประตูข่าวพญายม 915

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธรประตูข่าวพญายม 915
ศูนย์ข่าวมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566 สัญจร จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.ณโรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหารนายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานเปิดกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร ณ จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบันการเงิน และ ภาคเอกชน ที่ได้บูรณาการความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสที่ให้ความสำคัญการเติบโตของผู้ประกอบการ SMES จะเห็นได้จากการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลไปพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป

ภาพ ข่าวโดย อรรถพล หมื่นทุม
สุดารัตน์ คนไว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ยอดขุนศึกพญายม รายงาน
ติดต่อโฆษณา 0925018750

Next Post

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว. ออกให้

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พอ.สว. ออกใ […]

ข่าวภูธร