พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

admin2

พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสงฆ์ ปักเขตวิสุงคามสีมาวัดหนองแสง ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดหนองแสง ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัด อำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูมงคลวรวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด นำพระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดหนองแสง
นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีปักแนวเขตวิสุงคามสีมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสร้างความสามัคคีในชุมชน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา แลพระมหากษัตริย์ วัดหนองแสง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปักเขตกว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Next Post

ชุดกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง

Post Views: 80 ชุดกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเ […]

ข่าวภูธร