จ.มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าว

admin2

จ.มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่บ้านนาดี ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว ที่วัดนิเวศวิหารหมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจหาสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมตนเอง การมอบแว่นตา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ การทำหมันสุนัขและแมว และการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบยังชีพและให้กำลังใจ

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีการดำเนินกิจกรรมสืบสานพระปณิธานของพระองค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพข่าวโดย วันวิภา แพงแก้ว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
สุดารัตน์ คนไว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ยอดขุนศึกพญายม รายงาน จากมุกดาหาร
0925018750

Next Post

มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าวมุกดาหาร

มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จังห […]

ข่าวภูธร