น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ยโสธร

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ยโสธร
พลิกผันชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านมาทำอาชีพเกษตรกรเนื่องจากมีความชอบในการทำด้านเกษตรและชอบแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นายยงยุทธ ห้องแซง บ้านเลขที่ 23 หมู่5 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรได้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังเนื่องจากช่วงนี้มันสำปะหลังได้เป็นราคาจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ลงทุนปลูกไว้ให้ทันท่วงทีกับราคามันสําปะหลังที่เป็นราคาอยู่ในช่วงนี้จากการที่ได้สอบถามใน ยงยุทธ ห้องแซงอดีตผู้ใหญ่บ้านการที่ได้ผันชีวิตเข้ามาทำอาชีพเกษตรกรมีแรงโดนใจมาจากอะไรเนื่องจากทางพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรแล้วได้ศึกษาโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเล็งเห็นว่าถ้ามาทำอาชีพเกษตรกรเต็มตัวระบบแบบพอเพียงในพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่นั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมหาศาลจึงเข้ามาลองทำการเพราะปลูกมันสำปะหลังในช่วงต้นปี 2565 ครั้งแรกของการเพาะปลูกมันสําปะหลังประสบความสำเร็จกับรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำทั้งนี้ยังมีการเพาะปลูกยางพาราและไม้ล้มลุกต่างๆและนาข้าวซึ่งผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยังมุ่งมั่นที่จะทำสวนผลไม้และเกษตรต่างๆเพื่อยึดถือในแนวทางปฏิบัติด้านเกษตรพอเพียงและยังมุ่งมั่นที่จะทำไร่นาส่วนผสมรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทำเป็นรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนรุ่นหลังๆได้เข้ามาศึกษาดูงานรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงราชการที่ 9 ต่อไป

Next Post

อุบลฯทำพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธ

Post Views: 33 อุบลฯทำพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจ […]

ข่าวภูธร