น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่าราชการ

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ อำเภอดอนตาล ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมดบ้านภูผาหอม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00น.นาย วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นาง อัญชลีกัลมาพิจิต รบุญณราช นาย เอกราษ มณีกรรณ นางกัลยกร สุขสานต์ รองนายก อบจพร้อมคณะได้เดินทางมาถึงบ้านภูผ าหอมหมู่ที่ 8 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นาย สรศักดิ์เปี่ยมสง่า สจ ดอนตาลเขต 1นาย อุมาพร จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นาย สง่า คำพันธ์ หัวหน้ไปากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสมาชิก อบต ชาวบ้านบ้านภูผาหอมพร้อมคณะครูนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเมื่อเดินทางมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทักถ่ายกับพ่อแม่พี่น้อ่งประชาชนบ้านภูผาหอมได้เดินทางเข้าสู่ที่รับรองผู้ใหญ่บ้านๆ ภูผาหอมได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมดและได้ให้ นายฉลองที่ อุณวงศ์  ประธานคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมห้วยถ้ำมดนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารสัตว์น้ำดังนี้เมื่อปี 2564 ธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมดได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมประมงเป็นจำนวนเงิน 175,000 บาทมีสมาชิกจำนวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 63 ของจำนวนครัวเรือนในชุมชนซึ่งมี 193 ครัวเรือนได้มีการลงทุนทุนละ 50 บาทไม่เกินคนละ 4 หุ้นและมีคณะกรรมการบริหารจำนวน่ 27 คนโดยแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนและยังมีที่ปรึกษาจำนวน 7 คนคือประมงอำเภอดอนตาลผู้ใหญ่บ้านภูผาหอม ผอ รร บ้านภูผาหอมพัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระยังกำนันตำบลนาสะเม็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งและสมาชิกสภาาจังหวัดมุกดาหารเขต 1 อำเภอดอนตาลซึ่งได้ประสานงานกับชุมชนและชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหลังจากได้กะวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลแลทะผู้นำชุมชนและสมาชิกธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมดหลังจากได้มอบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยทางนายอำเภอดอนตาลได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่านายกกาชาดและคณะร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยภ้ำมดและยังได้ร่วมให้อาหารปลากับส่วนราชการคณะครูนักเรียนที่มาให้การต้อนรับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมงานด้านโครงการธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมดบ้านภูผาหอมเป็นที่เรียบร้อยและได้เดินทางต่อไปยัง ณ หอประชุมอำเภอดอนตาลได้เข้าร่วมประชุมเผื่อมอบนโยบายให้กับส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้น่ทที่อำเภอดอนตาลเป็นที่เรียบร้อยจึงได้เดินทางกลับถึงศาลากลางจังหวัดจะได้สะสางงานที่ค้างคาต่อไป

ภาพข่าวโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์ สุดารัตน์ คนไว อนุภาพอาจหาญ ขุนศึกพระองค์ดำรายงาน

Next Post

อำนาจเจริญ จัดยิ่งใหญ่งานนมัสการพระมงคลมิ่ง

Post Views: 98 อำนาจเจริญ จัดยิ่งใหญ่งานนมัสการพระ […]

ข่าวภูธร