น่าน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทาง

admin2

น่าน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดการอบรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด การอบรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมี นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการ ภาค 5 นายกิติศักดิ์ วงศ์จีน รองอธิบดี อัยการภาค 5 นายสนทยา เครือเวทย์ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 5 นายศราวุธ พุฒิตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ต.ต.สุพจน์ บัวดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเข้าร่วม เนื่องจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดการอบรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดอาวุธทางปัญญา ให้ความรู้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมความรู้ในสิทธิและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จะช่วยลดคดีขึ้นสู่ศาล ลดงบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ในการดำเนินคดี โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้แก่ สาระสำคัญของกฎหมายปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขั้นตอนการดำเนินคดี การให้ปากคำ การจัดเตรียมรวบรวม พยานหลักฐานในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ปัญหาขั้นตอนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์และการเบิกจ่ายเงิน ปัญหาขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างทางราชการ และกรณีศึกษาและแนวทางในการป้องกันการถูกดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวนประมาณ 170 คน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=p3K3ciUomUo[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร.0848084888

Next Post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร […]

You May Like

ข่าวภูธร