อ.เบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

admin2

อ.เบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนอำเภอเบตง ยะลา – ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านพรมแดนอำเภอเบตง ขณะที่สาธารณสุขอำเภอเบตงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. รวมไปถึงประชาชน แม้ยังไม่พบการระบาดของโรคในประเทศไทย
วันนี้ 27พ.ค.65 ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ได้การคัดกรองโรคโควิด-19 รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผ่านระบบ Thailand Pass ซึ่งจะช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ หลังพบการแพร่ระบาดในหลายประเทศ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยเน้นการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
นางสาวธัญณภัส ชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง กล่าวว่า ระยะนี้เป็นช่วงเริ่มเปิดให้มีการเดินทางเข้าประเทศไทยได้มากขึ้น และเป็นช่วงเตรียมการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของโรคโควิด-19 ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงจากผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในทวีปแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ประเทศไทยจึงได้ยกระดับเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายหลังการเปิดประเทศ เพื่อความไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับมือได้ทัน แม้จะยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยก็ตาม แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง นอกจากจะมีการคัดกรองโรคโควิด-19 แล้ว ยังได้เพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคฝีดาษลิงสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและเน้นติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น โดยการคัดกรองจะดูว่ามีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสหรือประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการ ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลังและต่อมน้ำเหลืองโตประกอบกับมีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด ให้รีบไปพบแพทย์ รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียที่ติดกับไทยยังไม่พบการระบาดของโรคฝีดาษลิงแต่อย่างใด
ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า โรคฝีดาษลิงที่กำลังระบาดในต่างประเทศขณะนี้ว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศยังไม่มีอะไรน่าตื่นตกใจ โดยขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคในไทย ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคทั้งต่างประเทศและในประเทศ คัดกรองบุคคลที่มาจาก 17 ประเทศเสี่ยง นอกจากนี้สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้มีการให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และ อสม. รวมไปถึงประชาชน และได้มีการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่ ให้คอยสังเกตอาการเจ็บป่วย และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อและแพร่เชื้อ ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% โดยก่อนหน้าที่จะกวาดล้างไข้ทรพิษได้นั้น มีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันว่าการปลูกฝี ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งสองโรคนี้ได้ ส่วนเด็กที่เกิดหลังปี 2523 จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและหากต้องเดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วยฝีดาษลิงควรระมัดระวัง ดังนี้
1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะ ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก และสัตว์ตระกูลไพรเมต เช่น ลิง ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานพบเชื้อในสัตว์เหล่านี้ในประเทศไทยก็ตาม หากมีการสัมผัสสัตว์ให้รีบล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด และหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาษลิงให้สังเกตอาการ หากพบมีความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นที่ใบหน้า แขน และขาให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
2.ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP) โดยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก กินอาหารปรุงสุก เป็นต้น 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง บาดแผล เลือด และน้ำเหลืองของสัตว์ หรือกินเนื้อสัตว์ติดเชื้อที่ปรุงไม่สุก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย ละอองฝอย หรือน้ำเหลืองจากผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือมีประวัติเสี่ยง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

กาญจนบุรี – แม่พิมพ์ของชาติครูผู้ปิดทองหลัง

กาญจนบุรี – แม่พิมพ์ของชาติครูผู้ปิดทองหลังพระวอนผ […]

ข่าวภูธร