ชุมพร – MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดชุมพร กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชมคลิป)

admin

ชุมพร – MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื […]

ข่าวภูธร