จ.อำนาจเจริญ พัฒนาบริเวณวัดหลวงปู่แสง จิต

admin2

จ.อำนาจเจริญ พัฒนาบริเวณวัดหลวงปู่แสง จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดและหน้าวัดป่าอรัญญาวิเวก ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ด้วยวัดป่าอรัญญาวิเวก ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ เดินทางมากราบนมัสการขอพร หลวงปูแสง ญาณวโร จำนวนมาก ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.ของทุกวัน อำเภอจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางเดินภายในวัด ลานจอดรถยนต์ ข้างหน้าวัดป่าอรัญญาวิเวกและสองข้างถนน ที่มีวัชพืช หญ้า กิ่งไม้ เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อม นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสะอาด รุจิตร กำนันตำบลไก่คำ ผู้ใหญ่บ้านตำบลไก่คำ นำจิตอาสา จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น มีด พร้า ไม้กวาด เครื่องตัดหญ้า และถุงดำขยะ โดยมีนายประจวบ ทองดี นายกเทศมนตรีตำบลไก่คำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำรถกระเช้า มาตัดกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาถนน ตลาดเส้นทาง1,680 เมตร นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 การตรวจอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ แม่ชี และพระภิกษุ สามเณร เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก โรคโควิด-19

Next Post

มทบ.37 หัวหอกผนวกกำลังทุกส่วนราชการ

มทบ.37 หัวหอกผนวกกำลังทุกส่วนราชการ พร้อม รุก รวดเ […]

ข่าวภูธร