เชียงราย ทหารที่พึ่งของประชาชน ช่วยเหลือภัยแล้ง

admin2

เชียงราย ทหารที่พึ่งของประชาชน ช่วยเหลือภัยแล้ง[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qFfF9RgIj8g[/embedyt]
ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย/ศบภ.มทบ.37/การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย บูรณาการ ร่วมมือร่วมใจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง และภัยโรคติดต่อไปด้วยกัน 25 มี.ค. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 ผบ.มทบ. 37 ผอ.ศบภ.มทบ. 37 มอบหมายให้ พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 เสธ. มทบ .37 เสธ.ศบภ.มทบ. 37 นำกำลังพล จิตอาสา 904 กำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ. 37พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จากสถานการณ์ห้วงฤดูภัยแล้ง อีกทั้ง ได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เข้ามอบให้กับพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎา ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน รวมถึงเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2565 ครบรอบ 135 ปี และยังเป็นการทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 37 ครบรอบปีที่ 104 ณ วัดดอยฮางใหม่ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง เชียงราย และ บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอยฮาง อ.เมือง เชียงราย โดยทำการแจกจ่ายน้ำ ปริมาณ 21,000 ลิตร บ้านเรือนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 290 หลังคาเรือน และสามารถมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน รวมจำนวน 60 ชุด ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าว ดำเนินงานตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นนโยบายของ ศบภ.ทบ. ที่ให้ความสำคัญ โดย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ศบภ.มทบ. 37การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาและเริ่มดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้ทุเลาเบาบางลง และเกิดความร่วมมือ รวมถึงสัมพันธ์กันดีระหว่างส่วนราชการ ในการสร้างจุดเริ่มต้น อันเป็นความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Next Post

เชียงราย มทบ. 37 มอบใบประกาศเกียรติคุณ และ

เชียงราย มทบ. 37 มอบใบประกาศเกียรติคุณ และ[embedyt […]

You May Like

ข่าวภูธร