มทบ.๓๗ จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช เพื่อ

admin2

มทบ.๓๗ จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน“วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๓๗” ครบรอบปีที่ ๑๐๔เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๕ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ครบรอบปีที่ ๑๐๔ ณ พระตำหนักพ่อขุนมังรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย

นอกจากนี้ ผบ.มทบ.๓๗ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการ และผู้ให้สนับสนุน มทบ.๓๗ เนื่องใน“วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๓๗” ครบรอบปีที่ ๑๐๔

Next Post

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นาง

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางบุษบา […]

You May Like

ข่าวภูธร