เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผล

admin2

เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2. 5 ในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ. 37 มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ. 37 (1) รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ฝ่าย ท. เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในระดับพื้นที่ โดยมี

นายภาสกร บุญลักษม์ ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยม ได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานล้ำน้ำกกและ จนท.เหยี่ยวไฟของกรมป่าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เตรียมการ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นาย […]

You May Like

ข่าวภูธร