สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการ

admin2

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ที่บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

ผลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดน่าน “ชุดสำเร็จรูป” ผู้ออกแบบจะต้องนำเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นน่านมาผสมผสาน รังสรรค์ออกมาเป็นผลงานผ้าทอ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จังหวัดน่าน ในชุดสำเร็จรูป ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและผลิตเป็นชิ้นงานจริง มีความสวยงาม ขนาด รูปร่าง รูปทรงมีความกลมกลืน ลงตัวและทันสมัยเมื่อสวมใส่ มีความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ในการออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้ผ้าทอมือ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกัญชริญา ธนัชญกรปธิดารา ชื่อผลงาน ชุดทำงาน ผ้าทอไทลื้อลายขอพระราชทาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางฐิติณัฐชา นิธิภัทรธนาธรณ์ ชื่อผลงาน ชุดทำงานสไตล์สากล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนิกร พลังฤทธิ์ ชื่อผลงาน ชุดลายขอนารีรัตน- ราชกัญญา
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางแพรวพรรณ  ผาลา  ชื่อผลงาน  สีสันนันทบุรี และนางสาวสาริศา  คุซาโนะ  ชื่อผลงาน ชุดกระซิบรักแห่งสายน้ำ

ผลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดน่าน ของใช้ ของที่ระลึก ผู้ออกแบบจะต้องนำเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นน่านมาผสมผสาน รังสรรค์ออกมาเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ของใช้  ของที่ระลึกจากผ้าทอลายน้ำไหลของจังหวัดน่าน ที่สามารถใช้ได้จริงและผลิตเป็นชิ้นงานจริง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางธัญพร ฝากไธสง ชื่อผลงาน กระเป๋าผ้าทอลายน้ำไหลผสมลายขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกัญชริญา ธนัชญกรปธิดารา ชื่อผลงาน กระเป๋าคล้องแขนผ้าขาวม้าลายขิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางอรวรรณ  บุณยเสนา ชื่อผลงาน กระเป๋ารักษ์..คุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางพวงทอง  สุทธจินดา  ชื่อผลงาน  โฮ๊ะ! โฮ๊ะ! และนางสาวลักษณารีย์  ศรีจันทร์  ชื่อผลงาน กระเป๋าผ้าทอลายน้ำไหลผสมลายขอ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

ผู้เฒ่า 64 ดับปริศนาคารถจยย.พ่วงข้าง กลาง

ผู้เฒ่า 64 ดับปริศนาคารถจยย.พ่วงข้าง กลางสวนยาง เม […]

You May Like

ข่าวภูธร