กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะองค์การบริหาร

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง นำโดย นายธารา ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน , นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 70 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง ได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ระยอง และบุคคลากร เจ้าหน้า อบจ.ระยอง ได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.เขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) จาก นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จากนั้น ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway อาคารสิรินธารประภากร อีกด้วย

Next Post

คนเบตงแห่ตรวจ ATK หวั่น 90%ติดเชื้อไม่มี

คนเบตงแห่ตรวจ ATK หวั่น 90%ติดเชื้อไม่มีอาการ ยะลา […]

You May Like

ข่าวภูธร