ผบ.มทบ.๓๗/ในฐานะผบ.มทบ.๓๗/ประธาน

admin2

ผบ.มทบ.๓๗/ในฐานะผบ.มทบ.๓๗/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๕, ๑๐๐๐ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ชั้นอนุบาล ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๐ คน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ จากความมานะอุสาหะ และความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และได้ร่วมกันแสดงความ ความยินดีในความสำเร็จของนักเรียน บุตรหลาน ร่วมกัน พร้อมกันนี้ ผบ.มทบ.๓๗ ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ให้ความมั่นใจ และเชื่อใจในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช สำหรับเป็นที่ให้ความรู้ การฝึกระเบียบวินัย และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ดี กับบุตรหลานของทุกท่าน โดยขอให้ลูกๆ ที่จบการศึกษาไปแล้ว คิดถึงความสำเร็จของตนเองในวันนี้ และจงใฝ่ฝันให้ตนเองก้าวหน้า มีพลังต่อความตั้งใจ และตั้งมั่นที่จะไขว่คว้าปริญญาบัตรสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถสร้างอนาคตที่ดีต่อตนเองต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการมาตราป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่น ๓๒

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๕, พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ชั้นอนุบาล ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๐ คน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ จากความมานะอุสาหะ และความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และได้ร่วมกันแสดงความ ความยินดีในความสำเร็จของนักเรียน บุตรหลาน ร่วมกัน พร้อมกันนี้ ผบ.มทบ.๓๗ ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ให้ความมั่นใจ และเชื่อใจในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช สำหรับเป็นที่ให้ความรู้ การฝึกระเบียบวินัย และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ดี กับบุตรหลานของทุกท่าน โดยขอให้ลูกๆ ที่จบการศึกษาไปแล้ว คิดถึงความสำเร็จของตนเองในวันนี้ และจงใฝ่ฝันให้ตนเองก้าวหน้า มีพลังต่อความตั้งใจ และตั้งมั่นที่จะไขว่คว้าปริญญาบัตรสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถสร้างอนาคตที่ดีต่อตนเองต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการมาตราป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VkDDkkUrnSg[/embedyt]

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

สุโขทัย สำนักพุทธ เจ้าคณะตำบลพร้อมชาว

สุโขทัย สำนักพุทธ เจ้าคณะตำบลพร้อมชาวบ้าน เข้าตรวจ […]

ข่าวภูธร