นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

admin2

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นมอบหมายให้ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย และ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาค

โลหิตทั้งสิ้น 174 ราย บริจาคโลหิตได้ 117 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 43,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย อวัยวะ 16 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ราย

Next Post

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายว […]

You May Like

ข่าวภูธร