ผบ.มทบ.37 รับมอบจักรยานจากผู้ใจบุญ เพื่อนำ

admin2

ผบ.มทบ.37 รับมอบจักรยานจากผู้ใจบุญ เพื่อนำไปส่งมอบส่งให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65, 0840 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ. 37 ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.หญิง สุวิมล ไกลถิ่น สว.ฝอ.ภ.จังหวัดเชียงราย ในการเดินทางมามอบรถจักรยานซึ่งไม่ได้ใช้การแล้ว ให้กับ มทบ.37 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ. โดยโครงการดังกล่าว มทบ.37 ได้ยึดถือและน้อมนำดำริของ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และขอรับบริจาครถจักรยานที่ไม่ได้ใช้การแล้วจากกำลังพล ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อนำมาซ่อมแซมและส่งมอบต่อให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน รวมถึงเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และสามารถช่วยในการส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ที่โรงเรียน เพื่ออนาคตของเด็กนักเรียน ตลอดจนจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทางหนึ่ง ณ บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย

Next Post

พาณิชย์สุโขทัยลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อ

พาณิชย์สุโขทัยลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อหมูใน […]

ข่าวภูธร