โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเหนือ เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการอย่างมีคุณภาพ

admin2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเหนือ เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอราวัณ ขั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเหนือ เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการอย่างมีคุณภาพ โดยมี น.ส.ธนพร แสงศิรประภา แกนนำตะวันทอแสง (องค์กรคนพิการ) อ่านคำกล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มี นายธนพล ดอกแก้ว ประธานเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนด้านสิทธิ
สุขภาพ (Healthy forum) 18 เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังบรรยายหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ 3 กองทุนกับการเข้าถึงสิทธิการรักษาของคนพิการ” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำและแกนนำจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการโดย เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

Next Post

อุดรธานี-พรรครวมพลัง เลือกหัวหน้าพรรค พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคปี 2567

อุดรธานี-พรรครวมพลัง เลือกหัวหน้าพรรค พร้อมคณะกรรม […]

You May Like

ข่าวภูธร