อำเภอเบตงเปิดสถานีขนส่งแห่งใหม่ใช้งบ 85 ล้านบาท ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิด

admin2

อำเภอเบตงเปิดสถานีขนส่งแห่งใหม่ใช้งบ 85 ล้านบาท ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งใหม่ บนเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่เศษ โดยใช้งบประมาณกว่า 85 ล้านบาท ให้มีทั้งความกว้างขวาง ทันสมัย และสวยงาม
วันนี้ (13 พ.ย.) นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และนางคชาพร จินตนุกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองเบตง ด่านพรมแดน ไทย – มาเลเซีย
นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เนื่องจากการพัฒนาของอำเภอเบตง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอำเภอเบตงเป็นจำนวนมาก และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่คอยรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็น ดังนั้น เทศบาลเมืองเบตง และสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จึงเห็นว่าควรจะสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ขึ้น รวมทั้งให้มีความกว้างขวาง ความทันสมัย และความสวยงาม จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบอนุมัติโครงการจากกรมขนส่งทางบก
นางคชาพร จินตนุกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง กล่าวว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งใหม่นี้ มีสถานที่กว้างขวาง สะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย โดยได้รับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างสถานีขนส่งเบตงแห่งใหม่ จากนายสงวนศักดิ์ อัครเดชวินิต และนายจำเริญ ดำรงชนะวงศ์ บนเนื้อที่การก่อสร้างทั้งหมด 13 ไร่เศษ และงบประมาณจากโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ”สามเหลี่ยม มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน”วงเงินงบประมาณ 75,735,000 บาท และเงินงบประมาณเทศบาลเมืองเบตงสมทบโครงการฯ 8,500,000บาทรวมงบประมาณในการก่อสร้าง 85 ล้านบาท ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยในเบื้องต้นจะทำการโอนย้าย รถประจำทาง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่เดินทางระหว่างไปยังกรุงเทพฯ และรถที่เป็นรถประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดต่างๆ และรถที่วิ่งระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัดยะลา ไปจอดให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเบตง จังหวัดยะลาแห่งใหม่ บนถนนสายเลี่ยงเมืองเบตง – ด่านพรมแดน ทั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาในช่วงแรกเพื่อเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ จากผู้โดยสาร เพื่อทำการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในการให้บริการ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

กาญจนบุรี - วิ่ง ปั่นในสายหมอก เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรณ เชิญชวน

กาญจนบุรี – วิ่ง ปั่นในสายหมอก เทศบาลตำบลทอง […]

You May Like

ข่าวภูธร