อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอ่างขางจัด ถนนคนเดิน 25 ตุลาคม 2566
ว่าที่ ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดตลาดชุมชนดอยอ่างขาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงาน ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคในระดับพื้นที่ และเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลุ่มสัมมาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการตลาด มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝาง โดยพี่น้องประชาชนบ้านคุ้ม บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน พื้นที่หมู่บ้านข้างเคียง โดยสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางร่วมกับประชาชนดอยอ่างขางชุมชน5ชนเผ่า ลาหู่ ดาราอั้ง ไทยใหญ่ ไทยจีนยูนาน พื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ร่วมจัดดำเนินการจัดถนนคนเดิน ถนนหลวงสาย 1249 หน้าทางเข้าออกสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง หน้าทางเข้าหมู่บ้านคุ้ม หมู่ที่5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนที่เงียบเหงามานาน เป็นการจัดบริการพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว นำเอาสินค้าของตนเอง ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเอง งานผีมือหัตถกรรมที่ทำกันเองของแต่ละชนเผ่า ตลอดจนอาหารแปลกๆของพี่น้องชนเผ่า นำออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวดอยอ่างขาง ขายเสื้อผ้าชนเผ่า พืชสมุนไพร ชาอูหลงหลายรูปแบบ ตลอดอาหารคนดอย ผักกาด กล่ำปลีดอย ยอดคะน้าดอย โสมตังกุย โสมหอม ผลอาโวกาโด้ หัวซู มันเทศ มันฝรั่ง ผักดอง อาหารยูนาน สุกี่ยูนาน รวมอาหารคนจีนยูนานในหม้อเดียว ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วไม่ควรพลาด นักท่องเที่ยวอยากชิมกัน มีจำหน่ายในพื้นที่นี้ ซึ่งรอบหมู่บ้านเคยเป็นร้านอาหารที่จัดทำเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมาก่อนเริ่มออกมาจัดกันใหม่สำหรับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวที่จะมาถึงเพื่อมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นจนถึงอุณหภูมิลบ2-4องศาเชนเซียส ที่มีแม่กานิ้งหรือชาวบ้านเรียกเหมยคาป เป็นน้ำค้างแข็ง ที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าหนาวทุกปี นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นดอยมาหาสัมผัสบรรยากาสที่หนาวเย็น ทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นยทมเช้า ซึ่งบนดอยอ่างขางจะมีตลอดปี และยังจะมีให้ชมให้ชมชิมก็สวน
สตรอเบอรี่ สวนชาอู่หลง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต้นซากุระ ต้นนางพยาเสือโคร่งขาว ชมภู ที่จะแย่งกันออกดอกหน้าหนาวทุกๆปีประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมีนาคม ถ้าอากาศเย็นนานก็จะได้เห็นยาวนานขึ้นถ้าอากาศเป็นใจ นักท่องเที่ยวขึ้นมาบนดอยอ่างขางก็จะได้รับชมชิมสัมผัสบรรยากาศที่แปลกๆประทับใจ ถนนหนทางก็สะดวกสะบาย เพราะทางกรมทางหลวงได้ดูแลซ่อมแซมให้ดีตลอด ช่วงเทศกาลทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนยังจัดให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาคอยบริการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยในเส้นทางขึ้นลงถนนหลวง 1249 โครงการหลวงดอยอ่างขางเชิญนักท่องเที่ยวเตรียมขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาสที่ดีดีบนดอยอ่างกันในช่วงฤดูหนาวนี้มีจุดกางเต้น ของชาวบ้าน จุดกางเต้นของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกใว้บริการแล้ว คาดว่าไม่นานจะมีบ้านแบบโฮมสะเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวในเร็วๆนี้ถ้าทางส่วนราชการเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นทุกส่วนในประเทศเท่าเทียมกันและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเป็นแลนด์มาร์คและพัฒนาต่อยอดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราณ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ตุลาคม ณ ศาลเจ้าปู่

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ตุลาคม ณ ศาลเจ้าปู่อำนาจเจ […]

You May Like

ข่าวภูธร