อำนาจเจริญ คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

admin2

อำนาจเจริญ คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรประจำเขตเลือกตั้งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1,4 เพื่อให้กำลังใจ และตรวจสอบความเรียบร้อย วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการอำนวยการของ นายธนูศักดิ์ เสมอภาคนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางวัชราภร์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายธนูศิลป์ โตนันท์ ปลัดอำเภอ นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอำเภอ นายณภฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการเลือกตั้งฯ และให้คำแนะนำกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 และ เขต 4
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง แต่มีการจัดการเลือกตั้งจำนวน 2 เขตเลือกตั้ง คื่อเขตที่ 1 และเขตที่ 4 ส่วนเขตที่ 2,3 มีผู้สมัครเพียงคนเดียว จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

Next Post

แม่สาย เชียงราย ป่าช้าแตกนักร้องสาวสวย เล่นการ

แม่สาย เชียงราย ป่าช้าแตกนักร้องสาวสวย เล่นการพนัน […]

ข่าวภูธร