โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 ก.ค

admin2

โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 ก.ค 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

มอบหมายทีมงานคลังเลือด ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคดวงตาอวัยวะ ออกรับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ ณ กองโรงงานวัตถุระเบิดอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพากรทหารบกโดยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา 2565 นำโดยพันเอกอิศเรศศิลางามผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดรองผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดอุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพากรทหารบก เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน 70 ยูนิคคิดเป็น 31,500 ซีซี ณ อาคารอเนกประสงค์กองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพากรทหารบก
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ตำรวจภูธรภาค 3 แถลงผลการจับกุมรถยนต์ปลอม

ตำรวจภูธรภาค 3 แถลงผลการจับกุมรถยนต์ปลอมแปลงแผ่นป้ […]

You May Like

ข่าวภูธร