คปภ. ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin2

คปภ. ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวน ปี 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวน ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้จัดการสาขาบริษัทประกันภัย พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้มอบหมวกกันน็อค จำนวน 200 ใบ ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นายไพรัตน์ เพชรยวน กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นการอบรม
ที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ/พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าใจในข้อกฎหมายเงื่อนไข และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเพิ่มความคุ้มครองฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หรือมีการตีความการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป และการสั่งปิดบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัท อันเนื่องมาจากการจ่ายค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจาก ผู้เข้ารับการอบรม มีหน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจากรถ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ อีกด้วย
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโ […]

You May Like

ข่าวภูธร