เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมโครงการอุปสมบท

admin2

เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิ.ย. 65 ห้วงวันที่  23 พ.ค. – 9 มิ.ย. 65 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ. 37 เชียงราย ได้กรุณาอนุมัติให้ จ.ส.อ. พงษ์พิเชษฐ์ ชัยติขะ รอง ผบ.มว.บก.ร้อย.มทบ. 37 เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิ.ย. 65 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. และจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จว.ก.จ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

เชียงราย กองกำลังผาเมืองปะทะเดือด

เชียงราย กองกำลังผาเมืองปะทะเดือด กระบวนการขนยาบ้า […]

ข่าวภูธร