สตูล  ทัพเรือภาคที่ 3  โดยหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 ซ่อมแซมหลังคาบ้านให้แก่ประชาชน ที่โดนพายุฝนกรรโชก บ้านหลังคาปลิว

admin

สตูล  ทัพเรือภาคที่ 3  โดยหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อาก […]

ข่าวภูธร