บุรีรัมย์-วัดพุทธบูชา โคกปราสาทจัดพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา ปางพระคุณ ปางพระเดช”เข้มขลัง ยิ่งใหญ่

admin

บุรีรัมย์-วัดพุทธบูชา โคกปราสาทจัดพิธีพุทธาภิเษก & […]

ข่าวภูธร