เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00. น. เป็นประธานเปิดงาน การเกษตร

admin2

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรา […]

ข่าวภูธร