ทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือ ต.266 ลาดตระเวน ตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล (อ่าวไทยตอนบน)

admin

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือ ต.266 ลาดตระเวน ตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล (อ่าวไทยตอนบน)

 

   
กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือ ต.226 ทำการออกลาดตระเวนในน่านน้ำอ่าวไทยตอนบน โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการตรวจตราความปลอดภัยทางทะเลและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ลาดตระเวน
ในระหว่างการลาดตระเวน เรือ ต.266 ได้ตรวจเยี่ยมเรือประมงที่กำลังทำการประมงอยู่ในน่านน้ำไทย ซึ่งเรือประมงปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการประมงหรือการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายแต่อย่างใด

   

นอกจากนี้ เรือ ต.226 ยังได้มีการมอบยารักษาโรคพื้นฐาน ให้กับชาวประมงที่ทำการประมงอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวประมง ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความขอบคุณจากชาวประมง อย่างดียิ่ง

การปฏิบัติการลาดตระเวนครั้งนี้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย และทัพเรือภาคที่1 จะยังคงดำเนินการตรวจตรา รักษาความปลอดภัยทางทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างต่อเนื่องต่อไป

#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#FitfortheFuture

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Next Post

“ อธิบดี  พพ. พร้อมคณะ ปลื้ม ERDI-เจริญชัย ” นวัตกรรมคนไทย NiA หม้อแปลง Low Carbon ประหยัดค่าไฟฟ้า 5-10% 

“ อธิบดี  พพ. พร้อมคณะ ปลื้ม ERDI-เจริญชัย ” นวัตก […]

You May Like

ข่าวภูธร