ประชาชนหลั่งไหล วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา

admin2

ประชาชนหลั่งไหล วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น เช่าวัตถุมงคล หลวงพ่อเพย หลังทำพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษก ประชาชนทั่วสารทิศ ไม่ว่าเซียนพระ มาจับจอง เหรียญหลวงพ่อเพย วัดบึง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน ลงยา และเหรียญอื่นๆอีกมากมาย บรรดาเซียนพระ เข้ามาจับจอง ยังไม่ขาดสาย ที่ตลาดสุวรรณเกลียวทอง อำเภอท่าเรือ วัตถุมงคลพระครูอุดมภาวนาธิมุต หลวงพ่อเพย วัดบึง รุ่น เหลือกิน เหลือใช้ เพื่อสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 14.14 ณ มณฑลพิธี ตลาดสุวรรณเกลียวทอง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ตลาดสุวรรณเกลียวทอง ขอประทานกราบนมัสการ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่เคารพอย่างยิ่ง เกล้าๆ นายจักรพงศ์ ปีติพรสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ พร้อมประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จับจองพระ หลวงพ่อเพย วัดบึง อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดสุวรรณเกลียวทอง
ในนามศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเพย และผู้จัดสร้างวัตถุมงคล พระครูอุดมภาวนาธิมุต หลวงพ่อเพย
วัดบึง รุ่น เหลือกิน เหลือใช้ เพื่อสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยศิษยายุศิษย์
หลวงพ่อเพย ชาวตลาดสุวรรณเกลียวทอง และผู้ที่มาพร้อมกันอยู่ ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ มีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เจ้าประคุณฯ โปรดเมตตารับอาราธนามาเป็นประธาน จุดเทียนชัย และนั่งอธิษฐานในพิธีมหาเทวาพุทธาภิเษก วันนี้จึงขอกราบขอบพระคุณในเมตตา เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
เกล้าฯ ขอประทานอนุญาตถวายรายงานเกี่ยวกับการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเพย รุ่น เหลือกิน เหลือใช้ เพื่อสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๖ โดยสังเขป ดังนี้ ด้วย เกล้าๆ เป็นชาวอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ได้มาประกอบธุรกิจ ตลาดค้าปลีก-ส่ง ชื่อว่า ตลาดสุวรรณเกลียวทอง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจ เพิ่มอีก ๑ สาขา มาตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ แห่งนี้ ซึ่งพื้นที่นี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ตั้งทัพของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒๑ ของกรุงศรีอยุธยา อีกทั้ง เกล้าฯ เป็นศิษย์ที่มีความเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของพระครูอุดม-
ภาวนาธิมุต หลวงพ่อเพย วัดบึง เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณของอำเภอท่าเรือ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างกุศลทานบารมีเพื่อน้อม เกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และแผ่บารมีธรรมของ หลวงพ่อเพย ให้ที่ประจักษ์และเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อเพย จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อเพย รุ่น เหลือกิน
เหลือใช้ เพื่อสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๖ ขึ้น ซึ่งได้รับการอนุญาตและได้รับอนุโมทนา
สาธุการเป็นอันดี โดยรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสร้างวัด สร้างโรงพยาบาล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สร้างโรงพยาบาลรักษาดวงตา ที่วัดกุ่มพะยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา สร้างกุฏิสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ซุ้มประตูวัดกุ่มพะยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
สร้างอุโบสถ วัดหนองกระทุ่ม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซื้อที่ดินถวาย วัดบึง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีๆ วันนี้ นอกจากได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากเจ้าประคุณฯ แล้ว ยังได้รับ ความเมตตาจากพระมหาเถระ พระคณาจารย์ เมตตานั่งอธิษฐานจิต จำนวน ๗๓ รูป และ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวตนสูตร จำนวน ๑๓๓ รูป
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว เกล้าฯ ขอประทานกราบอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม โปรดเมตตาเจิมเทียนชัยและบริกรรมคาถาจุดเทียนชัย พร้อมทั้งนั่งอธิษฐานจิตเพื่อสวัสดิมงคลแห่งการพิธีนี้
กราบถวายรายงานมาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
เกล้าฯ นายจักรพงศ์ ปีติพรสัมฤทธิ์

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ยะลา ช้างป่าบุกทำลายสวนทุเรียนชาวบ้านในพื้นที่

ยะลา ช้างป่าบุกทำลายสวนทุเรียนชาวบ้านในพื้นที่ ต.อ […]

You May Like

ข่าวภูธร