ศูนย์ข่าวมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ต้อนรับคณะส่วน

admin2

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ต้อนรับคณะส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้มอบหมายให้นายเอกพงษ์ ขวานคร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นางชญานันท์ สุภาษร ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน ให้การต้อนรับส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานนำโดยนางสาวสุขุมาลย์ วิริโยธิน ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ ในการตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน People to People Connectivityและโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล ชั้น 2 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

โดยได้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการแก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดน ด่านประเพณีในพื้นที่อำเภอดอนตาลได้แก่ ตลาดการค้าชายแดน ดอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล และตลาดการค้าชายแดนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ ข่าวโดย
มนูญ ผิวงาม
สุวิทย์ โพธิรัชต์
ขุนศึกพระองค์ดำ รายงาน

Next Post

พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ

Post Views: 45 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ วันที่ 1 กุม […]

ข่าวภูธร